přidejte se k nám

Podnikáte v oblasti asociačních a vědeckých konferencí? Zajímáte se o nejnovější trendy v oblasti
kongresů a chcete se stát součástí komunity odborníků a mít tak šanci ovlivňovat rozvoj
kongresového průmyslu v České republice?

Připojením k CAPCO se stanete součástí silné aliance profesionálních organizátorů kongresů, 
jejíž předmětěm zájmu je především vysoká kvalita edukační úrovně organizovaných akcí, 
šíření povědomí o širší společenské potřebě a ekonomické prospěšnosti těchto setkání

Kdo může být členem?

Členem CAPCO se může stát právnícká osoba se sídlem na území ČR. Připojení k alianci je potvrzené většinovým rozhodnutím zakládajících členů CAPCO na základě písemné žádosti uchazeče a splnění základních podmínek pro přidružení se k CAPCO.

Základní podmínky pro přidružení se k alianci:

Obchodní společnost musí mít sídlo na území ČR.

Společnost musí převážně podnikat v oboru kongresové a vzdělávací turistiky.

Na příkladu 5 referencí (ne starších 3 let ) musí žadatel demonstrovat poskytování
následujících služeb:

  1. Speaker Management a Abstract handling: společnost koordinuje řečníky, plánuje jednotlivé přednášky, je zodpovědná za sběr prezentací a abstraktů a jejich následné vyhodnocení a rozdělení na ústní a písemnou formu prezentace
  2. Společnost je schopna zpracovat rozpočet zahrnující plánované náklady i příjmy, za který je případně schopna převzít plnou finanční odpovědnost;
  3. Poskytuje Finanční zajištění akce- výběr poplatků, online platební brána, fakturace a správa DPH
  4. Výstava a sponzoring-příprava a koordinace výstavní plochy a jednání s vystavovateli, vyhledávání potencionálních sponzorů a jejich koordinace
  5. On line registrace a akreditace a registrace na místě pro individuální účastníky a skupiny
  6. Komplexní zajišťování dalších služeb- zajištění ubytování, společenských událostí, catering,doprava…

Registrační formulář CAPCO

Pokud veškeré podmínky splňujete a máte zájem o přidružení se k alianci CAPCO, prosíme stáhněte si a vyplňte registrační formulář. Ten následně prosím zašlete na adresu capco@ca-pco.cz